Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών της Πεντηκοστής

Για να διαβάσετε την εισαγωγή και το κείμενο της ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών της Πεντηκοστής μπορείτε να κάνετε κλικ στο αρχείο (.pdf) που ακολουθεί στη συνέχεια της παρούσης σελίδας.