Ορκωμοσία αποφοίτων Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ (03/2017)

Παρουσία της Αναπλ. Πρύτανη κ. Αριάδνης Στογιαννίδου, του Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας κ. Παναγιώτη Σκαλτσή, Καθηγητών του Τμήματος, γονέων, συγγενών και φίλων των νέων πτυχιούχων, την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. η ορκωμοσία των τελειοφοίτων, καθώς και η καθομολόγηση των νέων διδακτόρων και διπλοματούχων του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Το κεντρικό μήνυμα, που η ηγεσία του Πανεπιστημίου και της Σχολής απηύθηνε στους νέους θεολόγους είναι η ευθύνη των για να δώσουν την καλή μαρτυρία του Χριστού και της Εκκλησίας στο σύγχρονο άνθρωπο και τον κόσμο. Σε μία εποχή κρίσης και απαξίωσης των πάντων ο νέος θεολόγος οφείλει να διακονεί τον άνθρωπο, να εμπνέει τη νεότητα, να στηρίζει τον αδύνατο και να καλλιεργεί το φρόνημα της πίστης, της αγάπης και της καταλλαγής.