Προκήρυξη Προγράμματος: «Η γλώσσα των ελλ. λειτουργικών κειμένων της Ορθ. Εκκλησίας» (10/2015)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προκήρυξη Εξ αποστάσεως Προγράμματος

 «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί για δεύτερη φορά κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016  Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως Επιμόρφωσης με τίτλο: «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη γλωσσική προσέγγιση των λατρευτικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επικεντρώνεται στη γλωσσική ανάλυση και επεξεργασία των κειμένων αυτών, ενώ παράλληλα θίγονται και ζητήματα θεωρητικής φύσεως, όπως μεταφραστικά, λειτουργικά και ποιμαντικά.

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση της υπάρχουσας δυσκολίας κατανόησης των λειτουργικών κειμένων, μέσω της εξοικείωσης των εκπαιδευομένων με τη γλώσσα των κειμένων αυτών.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

Α. Η καλλιέργεια στους εκπαιδευομένους γλωσσικών δεξιοτήτων, μέσω της κατάκτησης βασικών γνώσεων γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου, που θα τους καθιστούν ικανούς:

  • να κατανοούν τη γλωσσική «ταυτότητα»  των λειτουργικών κειμένων
  • να αναγνωρίζουν τη δομή του λειτουργικού λόγου
  • να κατανοούν το πρωτότυπο κείμενο
  • όσον αφορά τους κληρικούς, αφενός να χειρίζονται με ορθό τρόπο τα κείμενα στη λειτουργική πράξη και αφετέρου να τα αξιοποιούν στη διακονία του λόγου και στο καθημερινό ποιμαντικό τους έργο.

Β. Η καλλιέργεια τεχνολογικών δεξιοτήτων, μέσω της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των κειμένων και εφαρμογής των νέων γνώσεων.

Γ. Η ανάπτυξη κριτικής στάσης έναντι μεταφραστικών και ερμηνευτικών προτάσεων.

Δ. Η καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων:

  • αναγνώρισης της αξίας και της μοναδικότητας των πρωτότυπων κειμένων
  • εκτίμησης του πλούτου της εκκλησιαστικής γλώσσας και γραμματείας
  • διατήρησης και προστασίας των λατρευτικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται:

  • στο εξειδικευμένο γνωσιακό περιεχόμενο, που είναι προσανατολισμένο αποκλειστικά στα λειτουργικά κείμενα
  • στην αποκλειστικά εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η διδασκαλία των θεωρητικών ζητημάτων πραγματοποιείται με βιντεοσκοπημένες παραδόσεις μαθημάτων και η γλωσσική διδασκαλία και εξάσκηση χρησιμοποιεί ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Moodle). Με τον τρόπο αυτό αίρονται τοπικές και χρονικές δυσκολίες και  παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής ακόμη και σε απομακρυσμένους από τα αστικά κέντρα ή με απαιτητικό ωράριο απασχόλησης εκπαιδευομένους.

Το εξ αποστάσεως αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους που προέρχονται από τους χώρους της Θεολογίας, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Φιλολογίας, αλλά και σε όλους όσοι  ενδιαφέρονται για τη μελέτη της γλώσσας των λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η διδασκαλία γίνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ.

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά δέκα (10) εβδομάδες.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων γίνεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σύμφωνα με την επίδοσή τους στις ασκήσεις που περιέχονται σε κάθε ενότητα της ηλεκτρονικής γλωσσικής διδασκαλίας.

Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο αυτό Πρόγραμμα είναι συμβολικό και ανέρχεται στο ποσό των 120 Ευρώ. Καταβάλλεται με την εγγραφή  στην Τράπεζα Πειραιώς αρ. λογ. IBAN: GR 9401722020005202057157381  με Τίτλο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΘ ΚΕ.Δ.Ε.Α. - 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-ΜΙΟΥΠΟΛΗ  54636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΛΚΕ, ΑΠΘ) . Στο καταθετήριο της Τράπεζας πρέπει να αναγράφεται  το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και ο κωδικός του έργου 91899 κι έπειτα να αποστέλλεται στη Γραμματεία του Προγράμματος.

Μετά το πέρας της παρακολούθησης θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 2/9 έως 15/10/2015 και μόνον ηλεκτρονικά (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Την αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2. Τίτλους Σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με την υπεύθυνη του προγράμματος καθηγήτρια κ. Άννα Κόλτσιου-Νικήτα ( akolts@theo.auth.gr). Όσον αφορά στον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος και υποβολής της αίτησης, πληροφορίες δίνονται από τον υπεύθυνο για τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό του προγράμματος κ. Ευάγγελο Αναστασίου και τη γραμματεία του προγράμματος (2310 996985, 2310 997112, euagelos@theo.auth.gr).

 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής                                                   Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Δια Βίου Μάθησης                                                                     του Προγράμματος

 Στ. Ανδρέου, Καθηγητής                                                   Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, Καθηγήτρια