Προκήρυξη Προγρ. Επιμόρφωσης για τη γλώσσα των λειτουργικών κειμένων

Προκήρυξη δύο Προγραμμάτων Επιμόρφωσης

εξ αποστάσεως για τη γλώσσα των λειτουργικών κειμένων.

 

Ι. «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

http://diaviou.auth.gr/koltsiou_gelk_e-learning_f

 

ΙΙ. «Τα υμνογραφικά κείμενα της Μεγάλης Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση»

                                 http://diaviou.auth.gr/koltsiou_ykme_e-learning_d